Systemy alarmowe

Systemy sygnalizacji włamania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa budynków lub pomieszczeń. Czuwając nad bezpieczeństwem obiektu system alarmowy ma za zadanie wykrycie zdarzeń takich jak:

– wykrycie ruchu (czujniki ruchu)

– wykrycie otwarcia okna, drzwi lub bramy (kontaktrony)

– wykrycie naruszenia strefy (bariery optyczne)

– wykrycie zbitej szyby

– odcięcie zasilania od obiektu

– wykrycie czadu, gazów usypiających, itp.

– inne zdarzenia takie jak pożar czy zalanie


Natomiast sygnalizację wykrycia alarmu można realizować poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne, powiadomienie grupy interwencyjnej, powiadomienie smsem, e-mailem bądź pop-upem w aplikacji.

Uzupełnieniem systemu alarmowego może być również sygnalizacja napadu w postaci np. cichego alarmu.

Należy pamiętać, że żaden system alarmowy nie daje stuprocentowego zabezpieczenia przed włamaniem, ale istotnie zmniejsza ryzyko takiego zdarzenia, a w razie materializacji tego zagrożenia minimalizuje jego skutki.